Lid worden

Iedereen kan lid worden van het Intituut voor Amerikanistiek.

Als actief lid kan u:

  • de uitnodigingen voor alle activiteiten via post of email ontvangen;
  • alle lezingen en activiteiten gratis bijwonen. Niet leden betalen 5 € per activiteit;
  • deelnemen aan georganiseerde uitstappen naar musea, tentoonstellingen en evenementen in het binnen- en  buitenland aan voordelige groepstarieven;
  • gratis vier driemaandelijkse nummers van ons tijdschrift thuis ontvangen alsook een digitale versie in kleur (pdf) via email;
  • alle nummers van het tijdschrift van de voorbije jaargangen, alsook de bijdragen van verschillende auteurs op onze website raadplegen; en
  • beroep doen op de bibliotheek van de vereniging.

Voor het lidmaatschap vraagt het IvA een lidgeld:

  • Actief lid: 35 € per jaar;
  • Steunend lid: vanaf 50 € per jaar;
te storten op rekeningnummer BE51 3200 2279 4262 op naam van het  van het Instituut voor Amerikanistiek VZW.